Tag Archive for: Kropp i Endring

Bedriftsmassasje - Lønnsom Behandling

Bedriftsmassasje – lønnsom behandling

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje på

arbeidsplassen. Ensidig arbeidsstilling kan forårsake

muskelspenninger hos arbeidstakerne.

Vi skal bl.a se nærmere på hvilke plager som oppstår og hvordan de kan reduseres.

Hvorfor ordningen er lønnsom for arbeidsgivere og årsaken til at nettopp denne

behandlingsformen benyttes ute på bedrifter.

 

Statisk sittestilling gir ofte muskelspenninger

Det kan finnes mange arbeidsrelaterte årsaker til at belastningsskader og

muskelspenninger oppstår og setter seg. Noen av de er repeterende bevegelser,

tunge løft, stress, dårlig holdning, lite tilrettelagt ergonomisk arbeidsplass, statisk

arbeidsstilling, mye stillesitting og inaktivitet.

 

Stress på jobben kan bli kronisk

Stress på jobben oppstår gjerne ved høyt arbeidspress, knappe tidsfrister og

utfordringer som nesten kan føles uovervinnelige. Det sympatiske nervesystemet

settes i gang og stresshormoner, som bl.a adrenalin og kortisol – går i raskt tempo ut

i blodbanene. Blodtrykket stiger, hjertet jobber fortere, pusten går mer overfladisk og

raskere, musklene trekker seg sammen og oppmerksomheten øker. Man kan føle seg

både engstelig, nervøs og opphisset. Når denne type stress er vedvarende kan det

utvikle seg til kronisk stress – hvilket i det lange løp kan virke ødeleggende på helsen.

 

Tekniske hjelpemidler gjør at vi beveger oss mindre

Tekniske hjelpemidler som datamaskiner og produksjonsbånd kan øke

produktiviteten, men fører til at vi i mye mindre grad beveger oss på en naturlig og

avspent måte – og spenninger oppstår.

Muskulære plager kan også oppstå som følge av uforutsette og brå bevegelser, hard

ensidig jobbing og ikke minst skader og smerter i kroppen. Over tid kan

belastningene bli til kroniske lidelser. Bedriftsmassasje kan bidra til å forebygge dette.

 

Effekten av massasjebehandling på arbeidsplassen

Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller

fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og

behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske

arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp

muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og

belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å

få løsnet på bindevev, muskulatur og ledd – slik at faren for kroniske plager minsker.
Se kundecase: Kundecase Limaco. Hvorfor Bedriftsmassasje? | Body ‘N’ Balance (bodynbalance.no)

 

Spent muskulatur hindrer god blodsirkulasjon

For at muskulaturen skal fungere optimalt er det viktig med god blodsirkulasjon. Ved

spent muskulatur avklemmes årer og vener. Avfallsstoffer hoper seg opp grunnet for

lite oksygen, hvilket irriterer smertereseptorene. Ved smerte brukes gjerne andre

muskler for å kompensere og nye spenninger oppstår. For å bryte denne sirkelen

hjelper massasje som øker blodsirkulasjonen slik at oksygen og næringsstoffer får

bedre passasje til musklene og avfallsstoffene løser seg opp. Deretter slipper gjerne

spenninger og smerter, og bevegeligheten i musklene og blodsirkulasjonen øker

ytterligere.

 

Massasje motvirker stress fordi kroppen starter å produsere endorfiner og oxytocin

Massasje er både avstressende og avslappende da hormonene endorfin og oxytocin

dannes. Endorfin er hormonet for smertelindring og oxytocin er hormonet som gir

avslapping. Søvnkvaliteten blir gjerne bedre etter massasje, hvilket kan være

avgjørende for et godt arbeidsresultat.

 

Forskning viser at massasje hjelper mot spenningshodepine

Forskning fra bl.a 2002 (amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska) viste også

at massasje kan være en effektiv, medikamentfri metode for å redusere hyppigheten

og varigheten av spenningshodepine.

Spenningshodepine kan utløses eller forverres av mangel på søvn og stress. Den kan både være episodisk eller kronisk, og er et annet eksempel som kan føre til sykemelding. Massasje kan redusere både varigheten og hyppigheten av

spenningshodepine.(Amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska 2002)

 

Bedriftsmassasje øker trivselen

Med effektiv og grundig massasje på jobb, hvor målet er en planmessig, god

behandling for å redusere muskelplager kan de ansattes produktivitet og trivsel økes.

Bedriftsmassasje kan skape ekstra god bedriftstilhørighet og den ansatte føler seg

ofte verdsatt og ivaretatt.

 

En dags sykefravær koster 2900,- Kr.

Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På

oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter

for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere

kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær

anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Siden

bedriftmassasje kan redusere sykefraværet er det viktig for bedriften å se på hvilke

mulgheter de har til å etablere dette tilbudet for sine ansatte.

Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4

milliarder kroner. Hele 41 %av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser.

(Kilde: dr.med. E.Lærum, MST konferansen, Helsedirektoratet 2012).

 

Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk

Muskel- og skjelettlidelser antas å være en av de hyppigste årsakene til legebesøk –

hvor ryggplager utgjør en hel del av fastlege konsultasjonene. NIFAB (norsk, statlig

nettportal med kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling) publiserte i

2013 en oversatt versjon av et sammendrag av en meta-studie foretatt av forskere

tilknyttet The Cochrane Library. Temaet var effekten av massasje på

korsryggsmerter. Resultatene av denne meta-studien viser at massasje kan være til

hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage

som rammer svært mange, og som koster det norske samfunnet mye både i forhold

til tapt arbeidskraft og kostnader i forbindelse med sykefravær, behandling og

trygdeytelser.

 

Bedriftsmassasje gir fritak fra fordelsbeskatning

De ansatte blir ikke skattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regnskapet sitt, og

bedriftsmassasje har skattemessig like rammebetingelser som øvrig

bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandlingene tilbys alle

ansatte og er forebyggende.

 

Fokus på bedre helse og trivsel

Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. Ved

å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, vil muskel- og

skjelettlidelsene i bedriften reduseres. Det er lønnsomt å redusere sykefravær med

bedriftsmassasje. Samtidig viser bedriften både internt og eksternt at de har fokus

på god helse og velvære.

Humøret er det heller ikke noe å si på etter endt massasje, og det er ingen tvil om at

arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere.

Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå

og færre spenninger i muskulaturen.

 

Hvordan foregår bedriftsmassasje?

  1. Finn en kvalifisert massør

For å sikre trygg og seriøs behandling er det viktig at massøren som utfører

bedriftsmassasje har god utdanning. Norges Massasjeforbund stiller krav til

utdannelse for medlemmene sine og derfor sikrer du kvaliteten på behandlingen

ved å velge en massør som er medlem i Norges massasjeforbund Gå inn på

nettsiden www.massasjeforbundet.no og klikk på “søk terapeut” for å finne en

godkjent behandler.

 

  1. Avtal rammene rundt massasjebehandlingene

Det finnes ulike ordninger for hvordan man organiserer bedriftsmassasje. En

god form for bedriftsmassasje er hvor bærebjelken er et garantert antall timer

fra bedriften sin side, og at den ansatte betaler noe egenandel.

Fordelsbeskatning er allerede nevnt. Massøren på sin side tilbyr gjerne noe

flatere/lavere pris enn ordinær timespris. Veldig mange arbeidsgivere synes det

er en stor fordel at de ansatte slipper å dra ut i arbeidstiden for å få behandling,

og tilbyr massøren eller massasjeterapeuten et behandlingsrom i bedriften. Slik

sparer både bedriften og de ansatte tid og penger. Massøren tar ofte med seg

nødvendig utstyr, slik som behandlingsbenk, benkepapir, olje eller krem. En god

kontrakt for både bedrift og utøver er vesentlig. Samlet sett gir dette en «vinn

vinn» avtale for alle.

 

  1. Avtal lengden på massasjebehandlingen

Litt av tiden går med til anamnese, journalføring og av/på-kledning . Varigheten

på massasjen kan variere, men er stort sett på 20 eller 30 minutter pr. ansatt.

Enkelte bedrifter har også behandlinger som varer lenger.

 

  1. Gjør bestilling av massasje lett tilgjengelig

Det er viktig at en intern i bedriften har oversikt over timelister for massasjen, og

aktivt bidrar til at de ansatte benytter tilbudet. Listen kan legges på

resepsjonsdisken og sendes på mail for bestilling av time. Ved avlysning må det

sendes ut beskjed, slik at en annen får muligheten til å benytte timen. Plakat om

tilbudet kan henges opp på informasjonstavle. Det er også viktig å estimere et

lavere antall behandlingstimer enn antall ansatte, da det ikke er alle som ønsker

å motta massasje.

 

  1. Avtal betaling

I noen firmaer betaler de hele behandlingen, mens i de aller fleste tilfeller betaler

arbeidsgiver en del og den ansatte en del. Det finnes også firmaer som

spanderer tiden, men lar den ansatte betale selve behandlingen selv. Noen

firmaer har forhandlet en gunstig avtale med klinikk, og sender sine ansatte dit

for bedriftsmassasje.

 

Velg en godkjent massør/massasjeterapeut

Norges Massasjeforbund kvalitetssikrer skoler, utdanning og medlemmer, slik at du

er sikret kvalitet og seriøsitet under behandlingen. Bruk vår “Finn en massør/

massasjeterapeut” for å finne en massør til din bedrift.

Skrevet av Berit Skyttern, Medlemsansvarlig NMF

Kurs i Lymfemassasje

Kurs i lymfemassasje

Fra tid til annen kan kroppens dreneringsmaskineri stoppe opp. En god og enkel lymfemassasje kan løsne opp og hjelpe kroppen i gang med sine naturlige prosesser og sikre dine kunder en ny start og mindre plager. 

Kunne du tenke deg å kunne tilby dine kunder en restart av lymfesystemet sitt? Da har du svaret her. Hos meg kan du gjennom seks effektive timer lære deg alt du trenger å vite om lymfesystemet og hvordan du kan løsne opp og sette i gang dette systemet for dine kunder. 

Ta en kikk her for å se hva et kurs i lymfemassasje kan gi deg, slik at du kan utvide ditt repertoar som behandler. 

Hva er lymfemassasje? 

Lymfesystemet utfyller og virker sammen med blodets sirkulasjonssystem slik at væske kan flyte fra vevet og utenfor blodårene og inn i blodet. Lymfeårene kan transportere proteiner og større partikler vekk fra vevet når de ikke tas direkte opp i blodet. Lymfesystemet har en såpass viktig funksjon at dersom det hadde vært nede i 24 timer ville det ført til død. 

Lymfemassasje, eller lymfedrenasje som det også kalles, brukes som en god og svært effektiv metode for å stimulere til økt aktivitet i lymfesystemet. På denne måten kan du fordrive avfallsstoffer og hevelser i lymfesystemet, og effektivt fjerne plager hos dine kunder. 

Lymfemassasje kan også øke kroppens vekst av lymfebaner, noe som er fordelaktig for at denne prosessen skal kunne gå naturlig. 

Denne massasjeformen kan passe godt for alle, men kanskje spesielt for de som sliter med et tregt lymfesystem. Dette kan ofte vises gjennom cellulitter, kramper og senedrag i ben, hevelser i ankler eller rastløse ben. Generell uro og stress i kroppen kan også være tegn på et tregt lymfesystem. 

Dette kan du forvente av et kurs i lymfemassasje

Som deltaker på kurs hos meg i lymfedrenasje, ønsker jeg å gi deg mer enn bare en rask innføring i teknikkene du bruker under massasjen. Vi skal sammen sørge for at du kommer fra kurset klar for å gjennomføre denne behandlingen for dine kunder. Dermed har vi flere fokusområder under kurset. 

Gode arbeidsstillinger

En god og riktig arbeidsstilling er avgjørende både for effektiviteten av behandlingen, og for at du skal ivareta deg selv og din egen kropp når du behandler. Dersom du står feil kan du få feil vinkel på trykket du legger på kundens kropp, og problemet vil ikke bli borte. 

Du kan også oppleve å utsette din egen kropp for unødvendig feilbelastning, dersom du ikke står riktig når du behandler kunden. 

På dette kurset lærer du både hvordan du kan utnytte bruken av trykket og styrken du selv skaper for å oppnå best mulig effekt hos din kunde.

Enkel muskelanatomi

Å forstå hvordan kroppen og musklene er knyttet sammen, gir deg et bedre utgangspunkt for å forstå hvor spenningene og låsningene sitter hos kunden, og hvordan du kan behandle de. 

I tillegg vil vi fokusere på hvor lymfeknutene befinner seg, og hvordan du kan identifisere hvor problemområdene ligger. 

Vi gjennomgår enkel muskelanatomi på dette kurset, men du kan også finne kurs hos meg som gir deg en enda dypere og bredere kunnskap om kroppens anatomi. 

Effektive teknikker

På dette kurset vil vi selvsagt også fokusere på effektive teknikker som du kan ta i bruk for å hjelpe dine kunder. Her skal vi fokusere på hvilke grep du kan ta, og hvilke teknikker som fungerer best uten å skape for mye påkjenning for kunden. 

Å sette i gang lymfesystemet eller å hjelpe lymfesystemet med å fungere optimalt har potensialet for å øke livskvaliteten til kundene dine betraktelig, og med min kunnskap og erfaring skal vi utvikle deg til å bli en trygg og effektiv behandler. 

Et kurs i lymfemassasje hos meg, gir deg en grundig innføring, med fokus på re-start av lymfesystemet. Dette hjelper til med å sluse bort avfallsstoffer og å få kroppen til å fungere normalt igjen. 

Dette får du med deg fra et kurs i lymfemassasje hos meg

Ved kursstart får du god og effektiv oppfølging gjennom hele kursdagen. Totalt holder vi på i 6 timer, og du vil få både individuell oppfølgning samt arbeid i grupper. På alle kursene jeg holder har jeg fokus på små grupper. Dermed sikrer jeg at alle blir både hørt og sett, gjennom hele dagen. 

Du mottar også alt du trenger av nødvendig kursmateriell ved kursdagens oppstart. Du trenger ikke å ta med deg noe annet enn lærevilje og pågangsmot når du kommer til kurs hos meg. 

Etter gjennomført kurs vil du også motta en flott goodiebag med diverse produkter, samt et flott diplom for gjennomført kurs, som du kan henge på veggen din. I denne posen vil du kunne finne masse spennende som helt naturlige oljer du kan bruke i din behandling, og annet spennende. 

Underveis i kursdagen får du påfyll av mat og drikke fra meg. Jeg står for kaffe, te og frukt gjennom hele dagen, samt mat i pausen. Dermed trenger du ikke å ta med egen mat, uten å trenge å risikere å miste konsentrasjonen og blodsukkeret underveis. 

Jeg har selv langt erfaring og mye kunnskap om lymfemassasje. Jeg deler denne erfaringen med deg, ikke bare på papiret, men også tips og triks jeg selv har plukket opp langs veien. Dermed får du en dyktig og erfaren kursleder, som også har gjennomført flere kurs innen andre massasjeformer.  

Påmelding og oppstart

For å melde deg på dette kurset kan du gå inn i kurskalenderen min, som ligger på mine nettsider, og melde deg på den datoen som passer deg best. Dersom du ikke har mulighet til å møte opp fysisk på kursdagen, har du også mulighet til å ta kurset digitalt. 

Jeg setter jevnlig opp kurs for å sikre at gruppene forblir små. På denne måten er det enklere for meg å sikre at alle deltagere får den oppfølgingen de trenger, og det er lettere for meg å sikre at dere får med dere alt dere trenger underveis. 

Dersom du melder deg på onlinekurset, har du tilgang på dette i de neste 12 månedene. Dermed kan du gå inn og friske opp dine kunnskaper dersom det går litt lengre tid mellom behandlingene du gjennomfører. 

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål, eller du ønsker mer informasjon om kurset.

Kurs i Lava Shell Massasje

Kurs i Lava Shell massasje

Vakre, varme og glatte Lava Shell brukes for å løsne muskelspenninger, knuter og spenninger. Et fantastisk hjelpemiddel for å nå problemområder som ligger dypt i muskulaturen, og skape en behagelig og avslappende opplevelse for dine kunder. 

Hos meg, Aja Solheim, i Body-N-Balance kan du lære deg å massere med de herlige varme skjellene. Lava Shell massasje blir ofte beskrevet som energiterapi, ettersom den dyptgående massasjen frigjør mye energi både fysisk og psykisk. 

Massasje med Lava Shell fra Filippinene er en gammel klassisk massasjeform. Varmen fra de myke og glatte skjellene, trenger godt ned i dybden i muskelvevet og løsner både små og store spenninger i vev og muskulatur.

Hva er Lava Shell? 

Lava Shell massasje er en tradisjonsrik og klassisk form for massasje. De runde, glatte og vakre skjellene har sin opprinnelse i Filippinene. Skjellene er selvoppvarmende, og varmen kan justeres, noe som vil si at behandlingen kan tilpasses den enkelte kunden. 

Skjellene gir deg mulighet til å behandle dyptliggende spenninger man ellers ikke kan gjennomføres på en smertefri og avslappende måte. Skjellenes form gjør at trykket fordeles, uten at dette går på bekostning av effektiviteten. 

“Lava Shell massasje er den eneste behandlingen som starter som velvære og avsluttes som en vane.” Aja Solheim, kursansvarlig. 

Behandlingsformen i seg selv er svært fleksibel og enkel. Skjellene er klare til bruk på bare seks minutter, og de er selvoppvarmende. I tillegg er skjellene biologisk nedbrytbare, noe som er fantastisk for å unngå forsøpling etter skjellene må byttes ut eller ikke lenger er i bruk. 

Skjellene holder på varmen i opp til 90 minutter. Dermed trenger du ikke å bruke tid på å varme de opp gjennom lengre behandlinger. Du sparer tid og energi, og kunden din trenger ikke å ligge å vente mens de varmes på nytt. 

Lava Shell massasje kan brukes som en egen behandlingsform, eller som et utmerket hjelpemiddel i kombinasjon med klassisk massasje, eller andre behandlingsformer. Skjellene kan brukes på flere ulike måter, og trenger ikke brukes i dybden for å ha en effekt. Varmen vil løse opp spenninger selv i det ytterste vevslaget. 

Dette kan du forvente av et kurs i Lava Shell massasje

Et kurs i Lava Shell massasje gir deg en grundig innføring med fokus på behandling av hele kroppen. Alle deltagere ved kurset er i aktivitet gjennom hele kursdagen, og vil få både individuell og felles instruksjon. 

Gode arbeidsstillinger

En god og riktig arbeidsstilling er avgjørende både for effektiviteten av behandlingen, og for at du skal ivareta deg selv og din egen kropp når du behandler. Dersom du står feil, kan du få feil vinkel på skjellene, og dermed ikke treffe de riktige problemområdene. Du kan også oppleve å utsette din egen kropp for unødvendig feilbelastning. 

På dette kurset lærer du både hvordan du kan utnytte bruken av dine Lava Shell for å oppnå best mulig effekt hos din kunde og hvordan du henter ut kraft fra din egen kropp og overfører dette i din behandling. 

Effektive teknikker

Riktige og effektive teknikker går sjeldent ut på å bruke mest mulig makt og press. Her lærer du hvordan du utnytter den spesielle formen på dine Lava Shell, slik at du kan treffe både store og små smertepunkter og spenninger. 

Den unike formen gjør det også mulig å bruke på hele kroppen, og teknikkene vil variere ut i fra hvilken kroppsdel du behandler. Kursansvarlig har lang erfaring med bruk av Lava Shell i behandling og vil dele nettopp denne erfaringen med deg, i tillegg til teorien. 

Enkel muskelanatomi

Å forstå hvordan kroppen og musklene er knyttet sammen, gir deg et bedre utgangspunkt for å forstå hvor spenningene og låsningene sitter hos kunden, og hvordan du kan behandle de. 

Vi gjennomgår enkel muskelanatomi på dette kurset, men du kan også finne kurs hos meg som gir deg en enda dypere og bredere kunnskap om kroppens anatomi. For å gjennomføre en Lava Shell behandling, holder det enkle kurset i muskelanatomi. 

Dette får du med deg fra et kurs i Lava Shell hos meg

Når du møter opp på kurs hos meg, har vi sammen totalt seks timer med effektiv undervisning og kursing i bruk av Lava Shell. Jeg bruker alltid små grupper på hvert kurs, slik at alle får en god og grundig oppfølging gjennom hele dagen. 

På kursdagen får du utdelt et komplett kurskompendie med informasjon om alt vi skal gjennomgå. Dette tar du selvsagt med deg etter endt kursdag, og du kan bla gjennom informasjonen når du selv ønsker det. 

I tillegg vil alle deltagere få utdelt en goodiebag ved kursets slutt. Denne inneholder en nydelig og naturlig olje, diplom for gjennomført kurs, og masse andre godsaker. Dette kan du bruke i din egen behandling, og diplomet kan henges på veggen slik at dine kunder ser at du har kompetansen. 

I tillegg til dette får du pausemat, kaffe, te og frukt gjennom hele dagen. En hjerne som skal lære trenger riktig næring, og her legger jeg til rette for at du skal få den aller beste kursdagen du kan få. 

Jeg har selv langt erfaring og mye kunnskap om Lava Shell behandling. Jeg deler denne erfaringen med deg, ikke bare på papiret men også tips og triks jeg selv har plukket opp langs veien. 

Påmelding og oppstart

For å melde deg på kurset i Lava Shell, kan du sende en e-post til meg. Kursene gjennomføres jevnlig, og derfor kan du sende en henvendelse når du selv ønsker og er klar for det. Mange av mine kursdeltagere driver egne klinikker eller er ansatte med egne kunder, noe som gjør at jeg er fleksibel i planlegging av nye kurs. 

Det må også opplyses om her at en startpakke med Lava Shell ikke er inkludert i kursavgiften. Ved påmelding sendes informasjon om de ulike startpakkene med skjell på e-post til deg, slik at du kan velge selv hva du ønsker å kjøpe. 

Deretter bestiller jeg disse pakkene for alle deltagere, slik at de ligger klare ved kursstart. Har du spørsmål om kurset eller innholdet, må du gjerne ta kontakt med meg på e-post.

Kopping - en kunst

Kurs i kopping

Kopping er en gammel tradisjonell legekunst. Gjennom mange år har behandlingen blitt utviklet og lært videre blant generasjoner av behandlere. Hos oss kan du utvikle deg og dine evner, med et kurs i kopping.

Body-N-Balance ledes og drives av meg, Aja Krøler Solheim. Jeg har gjennom mange år utviklet både egne og andres kunnskaper om massasjeterapi. I 2012 valgte jeg å starte opp egen klinikk, etter at jeg fullførte utdannelsen sin og ble diplomert massasjeterapeut. I dag driver jeg to klinikker i Tønsberg.-området. 

I tillegg til en lang utdannelse for å bli massasjeterapeut, har jeg også grunnfag i medisin. På denne måten har jeg en enda dypere forståelse av hvordan kroppen fungerer, og hvilke utfordringer mine kunder kan oppleve. 

Etter denne omfattende utdannelsen, ønsker jeg nå å kunne være en del av din utvikling som massasjeterapeut. Derfor tilbyr jeg ulike kurs i flere massasjeformer, slik at vi sammen kan videreutvikle denne tradisjonelle behandlingsformen. Kopping er en tradisjonell og effektiv behandlingsform, la oss ta en titt på hva du kan forvente av et kurs hos meg. 

Hva er kopping?

Ved hjelp av sugekopper som plasseres på strategiske områder, skapes et sterkt undertrykk som påvirker bindevevet i muskler og underhuden. På denne måten økes blodsirkulasjonen til disse områdene, noe som bidrar til å transportere bort slaggprodukter i bindevevet. 

Det finnes flere gode fordeler med denne behandlingen, men hovedsakelig blir det brukt i forbindelse med cellulittbehandlinger, ved sirkulasjonsproblemer og ved bindevevsproblemer. 

Sugekoppene som brukes for å skape undertrykket i bindevevet, kommer i ulike størrelser. På denne måten kan man behandle ulike deler av kroppen på samme måte. Uansett hvilke områder på kroppen din kunde har problemer, finnes det muligheter til å behandle med sugekopper. 

Koppingmassasje kan brukes som en selvstendig behandlingsform, eller kombineres med andre massasjeformer. Kopping anses som et svært godt alternativ i kombinasjon med klassisk massasje, for å effektivisere resultatene til kunden. 

I tillegg vil økt blodsirkulasjon i bindevevet også kunne bidra til å redusere stress og ubehag hos kunden, og dermed være et fantastisk hjelpemiddel til soneterapi og flere andre behandlingsmetoder. Ved å gi økt velvære kan det også benyttes ved enklere utfordringer hos kunden som muskelspenninger og senefestebetennelser. 

Dette kan du forvente av et kurs i kopping

Jeg er veldig opptatt av at du skal finne gleden og inspirasjonen i behandlingsformene du lærer av meg. Derfor er det også viktig for meg at du lærer hvorfor vi bruker teknikkene vi bruker, hvordan du kan ta vare på deg selv når du behandler, og hvordan det anatomisk og fysisk bidrar til å gi dine kunder en bedre hverdag. 

Gode arbeidsstillinger

Gode arbeidsstillinger er noe av det første vi gjennomgår på våre kurs. Dette er med på å sikre at du ivaretar deg selv, samtidig som du ivaretar dine kunder. Dersom du jobber i uheldige stillinger, vil du kunne slite med egen helse, samt at du ikke nødvendigvis oppnår de resultatene du ønsker for dine kunder. 

Enkel muskelanatomi

Anatomi og forståelse for hvordan muskler og bindevev henger sammen er avgjørende for effekten din behandling har for dine kunder. Koppene må plasseres på riktige områder for å ha en effekt. Derfor er det viktig at du kjenner til de ulike områdene, og hvilke områder de kan ha en god effekt på. 

Effektive teknikker med koppene

Koppene skal plasseres og brukes riktig for å oppnå de rette resultatene. Det finnes flere effektive teknikker, og gjennom kurset hos meg skal jeg lære deg de mest effektive teknikkene. 

Hva får du 

Mitt kurs i kopping gir deg en grundig innføring i alle aspekter av behandlingen, med hovedfokus på problemområdene i rygg, skuldre og nakke, slik at dere kan hjelpe hverandre og deres kunder. 

Dere er i aktivitet gjennom hele kursdagen, både med faglig teoretisk påfyll, men også med fysiske øvelser som plassering av koppene og arbeidsstillingene. Jeg vil gi dere både felles instruksjon, og individuell veiledning fordi ingen av oss er like. Du kommer med en helt egen erfaring og kunnskap, noe som krever også en individuell oppfølgning. 

Dette får du med deg fra et kurs i kopping hos meg

Hos meg får du et effektivt og lærerikt kurs i kopping gjennom totalt 6 timer. Dermed er dette et kurs du kan ta uten at det går utover din daglige jobb eller studier. I tillegg deler jeg kursdeltagerne opp i små grupper slik at jeg personlig kan sikre deg god individuell oppfølging og veiledning gjennom dagen. 

 Du får også alt du trenger av kursmateriell hos meg. Dermed trenger du heller ikke å gå til innkjøp eller ta med deg noe til kurset. Som en ekstra liten overraskelse får du ved kursets slutt en lekker goodiebag med blant annet naturlig olje, diplom for gjennomført kurs og andre godsaker. 

Pauser er viktige når man mottar mye nytt påfyll av kunnskap og erfaring på kort tid. Hos meg vil du få servert enkel pausemat, kaffe, te og frukt, slik at du kan utvikle deg effektivt. Du får også en instruktør som har lang erfaring med kopping, og kan dele sine erfaringer med deg. 

Som ferdig utlært vil du også få utdelt et sett med silikonkopper i ulike størrelser. På denne måten kan du gå rett fra mitt kurs, og ut for å  behandle dine kunder. De ulike størrelsene gjør at du kan behandle dine kunders problemområder uansett hvor disse er plassert. 

Påmelding og oppstart

Dersom du føler at et kurs i kopping hadde vært noe for deg, kan du melde deg på i kurs i kursoversikten på mine hjemmesider. Disse kursene gjennomføres jevnlig, slik at du ikke trenger å vente lenge på oppstart. 

Dersom du etter endt kurs ønsker å utvikle dine evner i enda større grad, gjennomfører jeg også påbyggende kurs i kopping for de som ønsker det. Her går vi enda dypere gjennom behandlingsformen, utvider behandlingsområdet til hele kroppen, andre problemer du kan bruke kopping for å takle og gir deg en dypere forståelse av behandlingen. 

Har du spørsmål eller andre henvendelser finner du min kontaktinformasjon på samme side. Jeg ser frem til å dele min erfaring og kunnskap med deg, slik at vi sammen kan bygge opp verdifulle behandlingstilbud for våre kunder. 

Gravidmassasje behandlinger

Gravidmassasje – ta vare på deg selv 

Når man går gravid er det i stor grad en tid full av forventning og glede. En begynnelse på et helt nytt liv! For mange kan svangerskap også by på utfordringer, både fysisk og psykisk. Det er tøft å skape et helt menneske, både for kropp og sjel, og da er det viktig at du lytter til kroppen og tar godt vare på deg selv.

Det er mye som endrer seg når man blir gravid. Noen kjenner på disse forandringene allerede i starten av svangerskapet, mens for andre kommer det senere. Mange føler kanskje på at det er mer stress i hverdagen, det er mye som skal kjøpes inn, monteres, settes på riktig plass og være i orden til den nye verdensborgeren melder sin ankomst. 

Jevnlig massasje under svangerskapet kan være en god støtte til deg, både i forhold til smerter i kroppen, og det kan gi deg mer ro og balansere psyken i en spennende tid. La oss kikke litt mer på hva vi kan tilby deg som venter en liten.
Gravid massasje | Body ‘N’ Balance | Massasjeterapeut Aja Solheim (bodynbalance.no)

Komplett behandling for en kropp i endring

Et svangerskap setter kvinnekroppen på prøve. En prøve vi stadig består med glans, men ikke uten offer. Kroppen vår gjennomgår en svært naturlig prosess, noe den er laget for, men som også krever sitt av både ledd og muskulatur. 

Når smertene dukker opp er helt individuelt, men massasje kan også virke godt som et forebyggende tiltak, og det er aldri for tidlig å etablere en deilig rutine. Massasje kan blant annet hjelpe på smerter i rygg, skuldre, nakke, korsrygg og bekken. I tillegg til dette kan du også få svært god effekt dersom du er plaget med hovne legger og trøtte føtter. 

Massasje har også beroligende egenskaper, og kan være med å dempe angst, stress og ubalanse som ofte kan oppstå i et svangerskap. Det er nemlig ikke bare kroppen vår som gjennomgår store endringer. Hodet vårt må også gjennom en forandring, og dette kan skape følelser og stress vi normalt ikke ville følt på. Da er det viktig at du tar deg tiden til å ta vare på deg selv. 

Vår gravidmassasje øker sirkulasjonen i kroppen, har en avslappende og avspennende effekt og lindrer ømme og stive muskler. Starter du tidlig nok kan det også ha en fantastisk forebyggende effekt for plager du kan møte på senere i svangerskapet. Når du er gravid har du behov for behandlinger tilpasset denne situasjonen, og ikke minst ekstra omsorg. 

Våre behandlinger

Hos oss tilbyr vi to ulike pakkeløsninger for gravidmassasje. Vi tilbyr en pakke med tre behandlinger og en pakke med fem behandlinger. Disse vil bli fordelt utover, slik at alle passer for deg og din utvikling i svangerskapet. 

Pakkeløsninger for gravidmassasje

I denne pakken får du tre behandlinger, hvorav hver behandling varer i 60 minutter. Her har vi fokus på å skape ro og velvære. Vi kombinerer de ulike behandlingene etter dine behov, og har hele veien en god kontakt, slik at du er komfortabel i hvert trinn av behandlingen. 

Vi har tre ulike behandlinger vi kan tilby, og en av de tre inkluderer en deilig tørrskrubb på hele kroppen, etterfulgt av en velværemassasje med næringsrike oljer. Alternativ to og tre er denne behandlingen kombinert med ansikt-, hodebunn- og nakkemassasje, eller en drenerende og fuktighetsgivende fotmaske. 

På denne måten kan du velge om du kun ønsker behandling av kroppen, eller om du ønsker å legge til ekstra tjenester. Både ved kjøp av pakken med tre behandlinger, og pakken med fem behandlinger, får du også med deg en deilig næringsrik olje for gravidmagen, samt en kjempeflott tørrskrubb hjem, slik at du kan fortsette pleien hjemme. 

Pakken med tre behandlinger koster vanligvis 2985 kroner, men du får den for 2700 kroner. 

Pakken med fem behandlinger koster vanligvis 5404 kroner, men du får den for 4500 kroner. 

Ønsker du kun å booke en behandling av gangen, eller å starte med en for å finne ut om det er noe for deg eller ikke, kan du også booke en enkelt gravidmassasje på 60 minutter. Sammen finner vi ut hvilken behandling som passer best for deg og din kropp. Denne koster 900 kroner. 

En trygg og god pleie under svangerskap

Hos oss skal du finne roen og få behandling for dine plager, uansett hvor du har smerter. Vi møter deg med riktig kompetanse, riktig teknikker og ikke minst all den omsorgen du trenger i løpet av svangerskapet. 

En massasje er langt mindre påtrengende enn andre typer behandling, og er dermed et svært godt alternativ for deg som ønsker noe lindrende for en kropp i endring. Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til behandlingene kan vi besvare alle vi har kompetansen til. Er det direkte medisinsk anbefaler vi at du kontakter din fastlege.