Kundecase Limaco. Hvorfor Bedriftsmassasje?

Body ‘N’ Balance kundecase  på Bedriftsmassasje hos  Limaco AS

Tidligere var Limaco i Holmestrand plaget med stive og støle kropper, stigende antall egenmeldinger og flere sykemeldinger. Dette tok slutt da en klok leder tok grep og sørget for forebyggende tiltak for sine ansatte.

Inge Dalseth driver i dag Limaco AS som ligger i Holmestrand. Her leier de ut et stort antall ulike anleggsmaskiner til alle som skal gjennomføre store og små prosjekter. For de ansatte betyr dette i mange tilfeller store fysiske påkjenninger, enten de jobber administrativt og sitter mye stille eller jobber på verksted eller med klargjøring.

Dalseth tok grep da han la merke til at antall egenmeldinger og sykemeldinger økte. I dag har Limaco fast avtale på behandlinger fra Body-N-Balance for alle sine ansatte, og dette har økt både effektivitet og trivsel for gjengen på toppen i Holmestrand.

Løsningsorientert partner på fysisk helse

Limaco er en arbeidsplass med mange ansatte, og mange ulike arbeidshverdager. De fleste av de ansatte jobber praktisk med manuelt arbeid. Det er ansatte på verkstedet der de gjennomfører vedlikehold og reparasjoner av anleggsmaskinene sine, det er ansatte som jobber med transport av maskinene til og fra prosjektene, og ikke minst ansatte som jobber med klargjøring av maskinene, før de hentes ut av kunde.

Dette er fysisk krevende jobber, med tidvis tunge løft og store direkte påkjenninger på kroppen. I tillegg har Limaco egen butikk og kontorer for administrasjonen i samme bygg som verksted. og klargjøringshallen. Her kjenner de ansatte på den statiske varianten av fysisk påkjenning, og det er slett ikke noe mildere mot kroppen.

Dalseth som er øverste leder i Limaco tok grep om situasjonen når antall sykemeldinger og egenmeldinger økte. Valget falt på Body-N-Balance, basert både på gode tilbakemeldinger fra flere i nettverket, og andre anbefalinger

– Vi tok kontakt med Aja Solheim som leder Body-N-Balance, og basert på samtalen med henne følte vi oss trygge på at dette var en god leverandør å satse på fremover. De var kundeorienterte og både løsningene og prisene var veldig gode og gjorde oss trygge som kunder.

En avtale som passer den daglige driften

En av tingene Dalseth måtte ta hensyn til når avtalen skulle utformes var den varierende arbeidsdagen til de ansatte. Ettersom flere ansatte varierer mellom ulike arbeidsoppgaver, var de avhengig av å ha en fleksibel avtale for å kunne opprettholde effektiviteten og produktiviteten i selskapet.

– I dag har alle ansatte hos oss som ønsker det en behandling annenhver uke. Gjennomsnittlig er det 6 personer som benytter seg av dette hver behandlingsdag. Slik det fungerer nå betaler alle de ansatte som benytter seg av avtalen en egenandel per behandling, og resten blir dekket av bedriften.

Dalseth forteller videre at dette har fungert utmerket for dem. Behandlingene foregår annenhver tirsdag og de benytter en intern kanal for påmelding i forkant av timen. På denne måten kan den enkelte ansatte selv vurdere om de har tid og mulighet til å få behandling, eller vente til neste mulighet, uten at det går for lang tid i mellom.

– De som benytter seg av avtalen hos oss var kjempespente på hvordan dette ville fungere, ettersom ingen av oss hadde vært borti tilsvarende før, og noen hadde aldri blitt behandlet med massasje noen gang. Etter å ha holdt på med dette i flere år, elsker de denne avtalen.

Løsningen har fungert godt for gjengen i Limaco, og har slett ikke gått utover hverken effektivitet eller produktivitet. Tidsskjemaet de laget for å booke inn behandlingene blir holdt som avtalt, og dermed føles det ikke som at den raske behandlingen har noen innvirkning på arbeidsdagen, uansett hvor hektisk den måtte bli.

Bedriftsmassasje som betaler for seg selv

Limaco har nå hatt bedriftsmassasje fra Body-N-Balance i flere år, og har ingen planer om å avslutte denne avtalen. De ansatte er svært fornøyde med avtalen, og det praktiske rundt behandlingene fungerer utmerket. Ettersom de ansatte heller ikke trenger å forlate arbeidsplassen for å motta behandling, stiller ordningen til alle kravene.

Selv om avtalen i seg selv fungerer optimalt for bedriften er det ikke garantert at den gir de ønskede resultatene. Hos Limaco kan de med sikkerhet si at behandlingene har gitt svært gode resultater for alle involverte. Dalseth forteller videre om flere positive resultater etter de startet avtalen med Aja.

– Generelt har vi opplevd mye mindre snakk om “vondter” i kroppene til de som benytter seg av avtalen. Dette fører jo også til at samtalene kan dreie seg om hyggeligere ting, og vi merker at det har hatt en positiv effekt på både trivsel og effektivitet blant de ansatte.

Ansatte som har det bra, gjør det bra, og dette vil naturligvis også merkes på produktiviteten på jobb. Å sørge for at dine ansatte har det god både fysisk og mentalt kan dermed utelukkende gi deg som bedriftsleder goder. Videre forteller Dalseth at avtalen også  i praksis har betalt seg selv.

– Vi føler oss sikre på at vi har unngått flere egenmeldinger og sykemeldinger nettopp fordi vi inngikk denne avtalen, og sånn sett betaler avtalen for seg selv. I tillegg kan man ikke sette en pris på den positive effekten dette har på arbeidsmoralen og arbeidsgleden til alle her på Limaco, avslutter Dalseth.