Tag Archive for: Bedriftstjenester

Bedriftsmassasje - Lønnsom Behandling

Bedriftsmassasje – lønnsom behandling

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje på

arbeidsplassen. Ensidig arbeidsstilling kan forårsake

muskelspenninger hos arbeidstakerne.

Vi skal bl.a se nærmere på hvilke plager som oppstår og hvordan de kan reduseres.

Hvorfor ordningen er lønnsom for arbeidsgivere og årsaken til at nettopp denne

behandlingsformen benyttes ute på bedrifter.

 

Statisk sittestilling gir ofte muskelspenninger

Det kan finnes mange arbeidsrelaterte årsaker til at belastningsskader og

muskelspenninger oppstår og setter seg. Noen av de er repeterende bevegelser,

tunge løft, stress, dårlig holdning, lite tilrettelagt ergonomisk arbeidsplass, statisk

arbeidsstilling, mye stillesitting og inaktivitet.

 

Stress på jobben kan bli kronisk

Stress på jobben oppstår gjerne ved høyt arbeidspress, knappe tidsfrister og

utfordringer som nesten kan føles uovervinnelige. Det sympatiske nervesystemet

settes i gang og stresshormoner, som bl.a adrenalin og kortisol – går i raskt tempo ut

i blodbanene. Blodtrykket stiger, hjertet jobber fortere, pusten går mer overfladisk og

raskere, musklene trekker seg sammen og oppmerksomheten øker. Man kan føle seg

både engstelig, nervøs og opphisset. Når denne type stress er vedvarende kan det

utvikle seg til kronisk stress – hvilket i det lange løp kan virke ødeleggende på helsen.

 

Tekniske hjelpemidler gjør at vi beveger oss mindre

Tekniske hjelpemidler som datamaskiner og produksjonsbånd kan øke

produktiviteten, men fører til at vi i mye mindre grad beveger oss på en naturlig og

avspent måte – og spenninger oppstår.

Muskulære plager kan også oppstå som følge av uforutsette og brå bevegelser, hard

ensidig jobbing og ikke minst skader og smerter i kroppen. Over tid kan

belastningene bli til kroniske lidelser. Bedriftsmassasje kan bidra til å forebygge dette.

 

Effekten av massasjebehandling på arbeidsplassen

Massasje er en trygg og effektiv fysikalsk behandlingsform som passer for de aller

fleste. Massasje som behandlingsform kan være en god metode for å forebygge og

behandle spent muskulatur og belastningslidelser. I utgangspunktet er det friske

arbeidstagere som mottar forebyggende behandling for å få løst opp

muskelspenninger og redusert stressnivået. Dersom spenninger og

belastningslidelser virkelig setter seg i dybden må det ofte flere behandlinger til for å

få løsnet på bindevev, muskulatur og ledd – slik at faren for kroniske plager minsker.
Se kundecase: Kundecase Limaco. Hvorfor Bedriftsmassasje? | Body ‘N’ Balance (bodynbalance.no)

 

Spent muskulatur hindrer god blodsirkulasjon

For at muskulaturen skal fungere optimalt er det viktig med god blodsirkulasjon. Ved

spent muskulatur avklemmes årer og vener. Avfallsstoffer hoper seg opp grunnet for

lite oksygen, hvilket irriterer smertereseptorene. Ved smerte brukes gjerne andre

muskler for å kompensere og nye spenninger oppstår. For å bryte denne sirkelen

hjelper massasje som øker blodsirkulasjonen slik at oksygen og næringsstoffer får

bedre passasje til musklene og avfallsstoffene løser seg opp. Deretter slipper gjerne

spenninger og smerter, og bevegeligheten i musklene og blodsirkulasjonen øker

ytterligere.

 

Massasje motvirker stress fordi kroppen starter å produsere endorfiner og oxytocin

Massasje er både avstressende og avslappende da hormonene endorfin og oxytocin

dannes. Endorfin er hormonet for smertelindring og oxytocin er hormonet som gir

avslapping. Søvnkvaliteten blir gjerne bedre etter massasje, hvilket kan være

avgjørende for et godt arbeidsresultat.

 

Forskning viser at massasje hjelper mot spenningshodepine

Forskning fra bl.a 2002 (amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska) viste også

at massasje kan være en effektiv, medikamentfri metode for å redusere hyppigheten

og varigheten av spenningshodepine.

Spenningshodepine kan utløses eller forverres av mangel på søvn og stress. Den kan både være episodisk eller kronisk, og er et annet eksempel som kan føre til sykemelding. Massasje kan redusere både varigheten og hyppigheten av

spenningshodepine.(Amerikansk studie Quinn, Chandler og Moraska 2002)

 

Bedriftsmassasje øker trivselen

Med effektiv og grundig massasje på jobb, hvor målet er en planmessig, god

behandling for å redusere muskelplager kan de ansattes produktivitet og trivsel økes.

Bedriftsmassasje kan skape ekstra god bedriftstilhørighet og den ansatte føler seg

ofte verdsatt og ivaretatt.

 

En dags sykefravær koster 2900,- Kr.

Sykefraværet er en utgiftspost som de fleste bedrifter ønsker å få redusert. På

oppdrag fra NHO gjorde SINTEF i 2010 en undersøkelse i et utvalg medlemsbedrifter

for å beregne kostnader ved sykefravær. Det har vært viktig å revidere

kostnadsanslagene og få nye oppdaterte tall. I 2014 kostet en dags sykefravær

anslagsvis 2 900 kroner, og omlag 14 600 kroner i løpet av en arbeidsuke. Siden

bedriftmassasje kan redusere sykefraværet er det viktig for bedriften å se på hvilke

mulgheter de har til å etablere dette tilbudet for sine ansatte.

Muskel- og skjelettlidelser kostet det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4

milliarder kroner. Hele 41 %av alt sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser.

(Kilde: dr.med. E.Lærum, MST konferansen, Helsedirektoratet 2012).

 

Muskel- og skjelettlidelser antas å være den hyppigste årsaken til legebesøk

Muskel- og skjelettlidelser antas å være en av de hyppigste årsakene til legebesøk –

hvor ryggplager utgjør en hel del av fastlege konsultasjonene. NIFAB (norsk, statlig

nettportal med kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling) publiserte i

2013 en oversatt versjon av et sammendrag av en meta-studie foretatt av forskere

tilknyttet The Cochrane Library. Temaet var effekten av massasje på

korsryggsmerter. Resultatene av denne meta-studien viser at massasje kan være til

hjelp for pasienter med langvarige, uspesifikke korsryggsmerter. Dette er en plage

som rammer svært mange, og som koster det norske samfunnet mye både i forhold

til tapt arbeidskraft og kostnader i forbindelse med sykefravær, behandling og

trygdeytelser.

 

Bedriftsmassasje gir fritak fra fordelsbeskatning

De ansatte blir ikke skattet for fordelen. Bedriften fører utgiftene i regnskapet sitt, og

bedriftsmassasje har skattemessig like rammebetingelser som øvrig

bedriftshelsetjeneste. Forutsetningen er at massasjebehandlingene tilbys alle

ansatte og er forebyggende.

 

Fokus på bedre helse og trivsel

Bedriftsmassasje er et positivt og forebyggende tiltak for å redusere sykefravær. Ved

å tilby sine ansatte bedriftsmassasje som forebyggende behandling, vil muskel- og

skjelettlidelsene i bedriften reduseres. Det er lønnsomt å redusere sykefravær med

bedriftsmassasje. Samtidig viser bedriften både internt og eksternt at de har fokus

på god helse og velvære.

Humøret er det heller ikke noe å si på etter endt massasje, og det er ingen tvil om at

arbeidsgiver får igjen i form av opplagte og fornøyde medarbeidere.

Etter behandlingen kan de ansatte fortsette arbeidsdagen med redusert stressnivå

og færre spenninger i muskulaturen.

 

Hvordan foregår bedriftsmassasje?

  1. Finn en kvalifisert massør

For å sikre trygg og seriøs behandling er det viktig at massøren som utfører

bedriftsmassasje har god utdanning. Norges Massasjeforbund stiller krav til

utdannelse for medlemmene sine og derfor sikrer du kvaliteten på behandlingen

ved å velge en massør som er medlem i Norges massasjeforbund Gå inn på

nettsiden www.massasjeforbundet.no og klikk på “søk terapeut” for å finne en

godkjent behandler.

 

  1. Avtal rammene rundt massasjebehandlingene

Det finnes ulike ordninger for hvordan man organiserer bedriftsmassasje. En

god form for bedriftsmassasje er hvor bærebjelken er et garantert antall timer

fra bedriften sin side, og at den ansatte betaler noe egenandel.

Fordelsbeskatning er allerede nevnt. Massøren på sin side tilbyr gjerne noe

flatere/lavere pris enn ordinær timespris. Veldig mange arbeidsgivere synes det

er en stor fordel at de ansatte slipper å dra ut i arbeidstiden for å få behandling,

og tilbyr massøren eller massasjeterapeuten et behandlingsrom i bedriften. Slik

sparer både bedriften og de ansatte tid og penger. Massøren tar ofte med seg

nødvendig utstyr, slik som behandlingsbenk, benkepapir, olje eller krem. En god

kontrakt for både bedrift og utøver er vesentlig. Samlet sett gir dette en «vinn

vinn» avtale for alle.

 

  1. Avtal lengden på massasjebehandlingen

Litt av tiden går med til anamnese, journalføring og av/på-kledning . Varigheten

på massasjen kan variere, men er stort sett på 20 eller 30 minutter pr. ansatt.

Enkelte bedrifter har også behandlinger som varer lenger.

 

  1. Gjør bestilling av massasje lett tilgjengelig

Det er viktig at en intern i bedriften har oversikt over timelister for massasjen, og

aktivt bidrar til at de ansatte benytter tilbudet. Listen kan legges på

resepsjonsdisken og sendes på mail for bestilling av time. Ved avlysning må det

sendes ut beskjed, slik at en annen får muligheten til å benytte timen. Plakat om

tilbudet kan henges opp på informasjonstavle. Det er også viktig å estimere et

lavere antall behandlingstimer enn antall ansatte, da det ikke er alle som ønsker

å motta massasje.

 

  1. Avtal betaling

I noen firmaer betaler de hele behandlingen, mens i de aller fleste tilfeller betaler

arbeidsgiver en del og den ansatte en del. Det finnes også firmaer som

spanderer tiden, men lar den ansatte betale selve behandlingen selv. Noen

firmaer har forhandlet en gunstig avtale med klinikk, og sender sine ansatte dit

for bedriftsmassasje.

 

Velg en godkjent massør/massasjeterapeut

Norges Massasjeforbund kvalitetssikrer skoler, utdanning og medlemmer, slik at du

er sikret kvalitet og seriøsitet under behandlingen. Bruk vår “Finn en massør/

massasjeterapeut” for å finne en massør til din bedrift.

Skrevet av Berit Skyttern, Medlemsansvarlig NMF

Bedriftsmassasje - Bli en Attraktiv Arbeidsgiver

Bedriftsmassasje

I de aller fleste bedrifter finnes det i dag ansatte som enten har fysisk krevende jobber, eller som har en svært statisk arbeidsstilling gjennom store deler av arbeidsdagen. Ved å sette et ekstra fokus på å ivareta de ansattes helse, vil du også styrke din posisjon som arbeidsgiver.

Visste du at massasje på bedrifter bidrar sterkt til å senke sykefraværet i norske bedrifter? Ifølge en uttalelse av E. Lærum i Helsedirektoratet var hele 41 prosent av alt sykefraværet i Norge på grunn av muskel- og skjelettlidelser. I 2010 kostet muskel- og skjelettlidelser det norske samfunn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder kroner. 

Det er ingen tegn som tyder på at disse tallene har blitt redusert med årene som har gått. Muskel- og skjelettlidelser er fortsatt den hyppigste årsaken til smerte i kroppen som igjen reduserer funksjon og livskvalitet. Ta grep på vegne av dine ansatte i dag, og sikre deg et velfungerende team i mange år fremover, med bedriftsmassasje. 

Gjennom en markedsundersøkelse har vi avdekket spennende statistikk som virkelig rammer inn hvor verdifullt det kan være å investere i en bedriftsavtale på massasje. 

Lavere sykefravær

10 prosent av ansatte som har gjennomført behandlinger i regi av sin bedrift opplyser om at denne massasjen ene og alene har vært årsaken til at de ikke har tatt ut sykemelding i perioder med mye stress og smerte. 

Dersom du i dag opplever et høyt sykefravær blant dine ansatte, eller er klar over at dine ansatte har plager som kan forbindes med arbeidsoppgavene sine, bør du ta grep som sikrer både deg og dine ansatte en bedre arbeidshverdag. 

Alle ansatte bidrar til å få hjulene i bedriften til å gå rundt, og det er i alles interesse å beholde disse hjulene i systemet. En rask meningsmåling blant dine ansatte eller kolleger, kan være nok til å kartlegge om det er et behov for å iverksette tiltak som dette. 

Sitter de mye stille og i en statisk posisjon gjennom arbeidsdagen, eller opplever de store fysiske belastninger i forbindelse med arbeidsoppgaver? De aller fleste ansatte beholder jobben sin over flere år, og lagrer spenninger og overbelastning i kroppen, noe som kan føre til mer alvorlige skader i årene fremover. 

Attraktiv arbeidsgiver

Hele 73 prosent av alle ansatte som besvarte undersøkelsen, svarte at tilgangen på bedriftsmassasje ville være en faktor dersom de skulle søke nye jobber i fremtiden. Dersom du skal ut å hente nye ansatte i et konkurransepreget marked, kan dette være et fortrinn for deg, slik at du kan sikre deg de aller beste i bransjen. 

I tillegg er dette en fin måte å vise de ansatte at du verdsetter deres innsats, og ønsker å beholde de i selskapet ditt. Deres fysiske velvære er avgjørende for den prestasjonen de gjør hver eneste dag på jobb, uansett om de jobber med fysisk krevende arbeidsoppgaver, eller har en mer statisk krevende jobb. 

Bedre oppmøte

Mer enn 23 prosent har svart at bedriftsmassasjen har vært avgjørende for at de har møtt opp på jobb. Nå er jo oppmøte på jobb en påkrevd del av det å være ansatt, men hadde det ikke vært fint å fått bukt med unødvendige – og kanskje ikke helt ærlige – sykedager? 

Bedriftsmassasje kan absolutt bli brukt som en gulrot, og bidra til å øke motivasjonen til å komme på jobb på selv de tregeste mandagsmorgener. Når de ansatte møter på jobb og bidrar til å dra vognen, spesielt i perioder der man møter mer motstand enn normalt, dannes et enda sterkere bånd blant de ansatte, og eierforhold til arbeidsplassen. 

Har du en kropp som fungerer optimalt er det også enda enklere å gi det lille ekstra i alle ledd. Enda bedre service til kundene, ekstra god tone mellom de ansatte og ekstra god utførelse i arbeidet. Smerte og ubehag kan fort føre til at det dannes negative følelser og dette kan reflekteres i flere ledd. 

Engasjement og effektivitet

Å ha ansatte som viser engasjement og gjennomfører arbeidsoppgavene sine effektivt og nøyaktig, er enhver arbeidsgivers drøm. Hva om jeg forteller deg at bedriftsmassasje kan gi deg nettopp dette resultatet? 

Hele 80 prosent av de som besvarte undersøkelsen forteller at det har gitt dem mer engasjement og glede på arbeidsplassen etter at de startet med bedriftsmassasje. Engasjerte ansatte merkes både på miljøet og på produksjonen, uansett bransje. Derfor kan alle bedrifter nyte godt av en avtale hos oss. 

Bredt utvalg av bedriftstjenester

Her i Body-N-Balance finner du flere ulike tjenester dere som bedrift kan benytte dere av, enten dere ønsker fokus på å utvikle dere som et team eller som enkeltindivider. 

Klippekort for bedrift

Bedriften din kan bestille et klippekort med et ønsket antall behandlinger, og deretter spesifisere hva slags behandlinger det skal gjelde og hvor lang behandlingen skal være. Et eksempel på dette kan være 25 behandlinger med klassisk massasje over 30 minutter. Dersom du ønsker å ha flere klippekort med ulike behandlinger og lengder, kan vi også ordne dette sammen. 

Klippekortet blir fakturert når du kjøper det, og er klart til bruk med en gang. Dermed kan dine ansatte dra og få behandling allerede samme dag. Alle behandlingene foregår på våre klinikker, og de ansatte må møte opp her. Timebestillingen gjøres av den ansatte på vanlig måte, gjennom online bookingen på hjemmesiden. 

Alle dine ansatte kan dra god nytte av et klippekort på behandlinger, uansett hvilke arbeidsoppgaver de fyller dagene med. Ulik påkjenning på kroppen, gir i mange tilfeller det samme resultatet over tid, og generell slitasje på kroppen kan bekjempes før det blir skader. 

Kurs og eventer

Hos oss kan du finne et bredt utvalg av både ulike kurs og eventer som du kan sette opp for din bedrift. 

Vi tilbyr blant annet kurs eller foredrag for bedrifter som ønsker å lære seg mer om hva massasje og trening kan gjøre for de ansatte. I tillegg vil vi gå gjennom ergonomien for å skape en dypere forståelse av påkjenningen kroppen går gjennom i løpet av en arbeidsdag. 

Ønsker du et mer inngående kurs, tilbyr vi kurs innen de grunnleggende massasjeformene. 

Skal du planlegge et event for bedriften din, kan vi stille opp på et utvalg av ulike arrangementer. Idrettsdager er en utmerket ide, og massasje og trening går hånd i hånd. Ønsker du et teambuilding arrangement, er en dag eller et kurs i massasje et utmerket sted å starte. 

Temadager med fokus på fysisk helse er også et godt alternativ for deg og dine ansatte. Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi komme og dele vår kunnskap med deg og din bedrift. Kanskje blir dette en årlig tradisjon, slik at du kan vise ditt team at dere verdsetter dem, og ønsker at de ivaretar sin egen fysikk både på og utenfor arbeidsplassen. 

Pausetrening

Vi tilbyr en rekke forskjellige pauseøkter til alle typer bedrifter. Her kan du engasjere dine ansatte og ha det gøy sammen i arbeidstiden. Korte økter som passer en lunsjpause eller liknende, kan være godt både for slitne kropper, men også for slitne hoder. 

Ettersom dette er en økt som skal foregå i arbeidstid, legger vi opp til en variert økt, uten den aller største intensiteten. Alle dine ansatte skal få være aktive uten å slippe å sitte svette ved kontorpulten resten av dagen. 

Ta kontakt med oss så setter vi opp en økt som passer for dine ansatte og din bedrift! 

Kosthold og ernæring

Det er ingen hemmelighet at kostholdet er den aller viktigste faktoren for en velfungerende kropp, og et sunt sinn. Det er ingenting som tar fokuset vekk fra arbeidsoppgavene som mat uten næring, men det kan være vanskelig å alltid ha kontroll på hva som inneholder hva. 

Hos oss finner du noen spennende oppskrifter du kan bruke for å lage små overraskelser til dine ansatte gjennom dagen, og spør du oss kan vi gi deg tips til hva slags mat du bør fylle kjøleskapet med, slik at de ansatte har tilgang på næringsrik mat gjennom hele arbeidsdagen. 

Høres dette fristende ut? Ta kontakt med meg så setter vi opp en ordning som passer for din bedrift. Vi har ingen krav til antall ansatte eller størrelse på bedriften. Massasje og aktivitet skal alle kunne dra nytte av, så vi skreddersyr avtalen til din bedrift!