Tag Archive for: Ekstern Kunnskap

Bedriftsmassasje

Hent inn ekstern kunnskap på bedriftsmassasje

Massasje har en positiv effekt på alt fra motivasjon til funksjon, men hvordan tilrettelegge arbeidsdagen for en slik behandling? La oss komme til dere, slik at dere ikke går glipp av verdifull arbeidstid!

Mange yrker har en naturlig stor belastning på kroppen til de ansatte. Tunge løft, eller andre overbelastninger kan bidra til flere ulike muskelskader, og lengre sykefravær. Ofte har disse yrkesgruppene gode tilbud for å ivareta den fysiske helsen sin. 

Det mange derimot ikke tenker på, er hvor belastende en lang dag med monotone bevegelser og mye stillesitting kan være for kontoransatte i bedriften. Disse får ofte ikke det samme tilbudet, men har et like stort behov for å ivareta kroppen sin. 

Massasje kan og bør være en del av tilbudet til de ansatte på enhver arbeidsplass, men hvordan skal man gjøre det mest effektivt? Hvordan sørge for at alle de ansatte får den behandlingen de trenger og ønsker, uten at det går på unødvendig bekostning av effektiviteten? Svaret ligger nærmere enn du tror hos oss i Body-N-Balance!

En fleksibel partner 

Våre dyktige massører har full forståelse for at produksjon og effektivitet er en avgjørende del av bedriften, og det er også en av grunnene til at vi gjør nettopp det vi gjør. Det er først når kroppen fungerer optimalt av dine ansatte kan yte sitt aller beste i de timene de er på jobb. 

Derfor er det viktig at de får dette tilbudet av sine arbeidsgivere. Det er også viktig at arbeidsgiver og ansatte sammen kan gjøre bedriftsmassasjen til en positiv del av arbeidsdagen, og ikke et tidssluk. 

Hos oss legger vi til rette slik at vi kan komme til deres arbeidsplass for å gjennomføre behandlingen, slik at dere ikke går glipp av mer arbeid enn nødvendig. Det er kun selve behandlingstiden som går med til denne aktiviteten og ikke et minutt lenger. Dermed kan du likevel ha så godt som hele arbeidsstyrken i gang samtidig som dette pågår. 

Når vi drar ut for å behandle de ansatte tar vi med oss alt vi trenger for å gjennomføre behandlingen. Det eneste du må være behjelpelig med er et egnet sted for å gjennomføre behandlingen. Det er også svært få krav til lokalet, men det bør være et privat rom. 

 

Her kan du lese mer om bedriftsmassasje! Bedriftsmassasje | Body ‘N’ Balance (bodynbalance.no)

Enkel bedriftsavtale

Når du lager en bedriftsavtale med oss, er både booking av avtaler og betaling svært enkelt og ryddig for bedriften, og regnskapsavdelingen. Vi lager enkelt og greit en avtale om hvor mange behandlinger dere ønsker å gjennomføre i en satt arbeidsperiode, hva slags behandlinger de ansatte kan velge mellom og deretter betales dette på forhånd. 

De ansatte kan deretter booke inn avtaler basert på hva som passer deres kalender best. Det er den ansvarlige for avtalen i bedriften som avgjør hvor mange behandlinger som skal brukes, og hvilke behandlinger de kan velge mellom. Våre ansatte sitter på mye kompetanse og kan være med å rådgi den ansvarlige når disse avgjørelsene skal tas. 

Når den ansatte finner rom i sin kalender for en behandling, møter vi alltid til avtalt tid med alt av utstyr og produkter klare. Dermed slipper du å tenke på at du mister annet enn den angitte behandlingstiden i en hektisk arbeidsdag. 

Motiverte og engasjerte ansatte

Massasje har flere egenskaper enn de rent fysiske. En god helse byr på gode og positive ringvirkninger direkte inn på den psykiske helsen, men også på både arbeidsmiljø og den enkelte ansattes tilknytning til arbeidsplassen. 

Vi har gjennomført en undersøkelse blant våre bedriftskunder og deres ansatte. Her kan du lese mer om hvilke direkte virkninger massasje har hatt på våre kunder: 

  • 10 prosent av ansatte som har gjennomført behandlinger i regi av sin bedrift opplyser om at denne massasjen ene og alene har vært årsaken til at de ikke har tatt ut sykemelding i perioder med mye stress og smerte. 
  • Hele 73 prosent av alle ansatte som besvarte undersøkelsen, svarte at tilgangen på bedriftsmassasje ville være en faktor dersom de skulle søke nye jobber i fremtiden. Dersom du skal ut å hente nye ansatte i et konkurransepreget marked, kan dette være et fortrinn for deg, slik at du kan sikre deg de aller beste i bransjen. 
  • Mer enn 23 prosent har svart at bedriftsmassasjen har vært avgjørende for at de har møtt opp på jobb. Nå er jo oppmøte på jobb en påkrevd del av det å være ansatt, men hadde det ikke vært fint å fått bukt med unødvendige – og kanskje ikke helt ærlige – sykedager? 
  • Hele 80 prosent av de som besvarte undersøkelsen forteller at det har gitt dem mer engasjement og glede på arbeidsplassen etter at de startet med bedriftsmassasje. Engasjerte ansatte merkes både på miljøet og på produksjonen, uansett bransje. Derfor kan alle bedrifter nyte godt av en avtale hos oss. 

Dette er statistikk som gir et svært godt bilde på hva bedriftsmassasje faktisk kan bidra med for din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby akkurat din bedrift, og hvordan vi best kan løse et slikt tilbud i kombinasjon med deres daglige drift.